Heilige Huisjes

Met het project Heilige Huisjes in Zwolle gaan we samen op zoek naar ruimte voor het hart van de kerk.

De Protestantse Gemeente Zwolle verandert, middenin een stad die verandert in een nieuwe wereld. We geloven dat onze gemeenschap daaraan bijdraagt en er een toekomst in heeft. Maar hoe kunnen we elkaar en God ontmoeten en naar elkaar blijven omzien, terwijl tegelijk de ledenaantallen en inkomsten dalen?

Het was een drukte van belang in de Jeruzalemkerk, zomaar op een doordeweekse avond. Ongeveer 300 gemeenteleden uit alle wijken streken neer in de kerkzaal. Na een schriftlezing, meditatieve gedachten over wijsheid en een gebed om wijsheid was de preekstoel voor projectleider Jan Boer. Hij informeerde de gemeenteleden over het advies van het projectteam en nodigde de aanwezigen daarna uit om op het advies te reageren.
En dat hebben we (projectteam Heilige Huisjes, red.) geweten. Als je aan 300 mensen vraagt om te reageren, dan kun je heel wat verwachten. Op de avond zelf, in de aansluitende bijeenkomsten per wijkgemeente, kwamen er al veel reacties. In de dagen en weken daarop volgden er nog tientallen via e-mail. Al deze reacties zijn door het projectteam ‘gewogen’ en, waar het ons goed leek, verwerkt in het definitieve advies.

Van advies naar besluit
Dat advies lag voor in de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) op dinsdag 30 oktober. Aan het begin van de vergadering overhandigde Jan Boer een usb-stick met het advies, inclusief veel deelonderzoeken en tussenrapporten, aan AK-voorzitter Maarten Westerduin: het projectteam had haar opdracht vervuld. Nu was de AK aan zet.
Het advies werd, met een aantal wijzigingen en aanvullingen, grotendeels overgenomen en omgezet in een ‘voorgenomen’ besluit. En toch was er geen feeststemming. Want met het besluit van de AK wordt dan wel een betere toekomstbestendigheid van de gemeente beoogd, de offers die daarvoor moeten worden gebracht zijn ook groot. Dit besluit is voorgelegd aan alle ambtsdragers en werd gepresenteerd op de gemeenteavond op 15 november. De AK heeft op 26 november 2018 de volgende besluiten genomen (BESLUITEN 26 november 2018).

 

http://heiligehuisjeszwolle.nl/wp-content/uploads/2018/12/Advies-en-besluiten-HH-ruimte-voor-het-hart-van-de-kerk-dd.-2018-12-08-06.pdf

 

Een aantal van deze besluiten is in de AK-vergadering van 25 maart 2019 opnieuw besproken en definitief genomen. De definitieve gewijzigde tekst vindt u door te klikken op de knop ‘DEFINITIEVE BESLUITEN 25 maart 2019’ hieronder. De cursieve tekst bij enkele besluiten betreft een toelichting.

http://heiligehuisjeszwolle.nl/wp-content/uploads/2020/03/definitief-besluit-heilige-huisjes-Zwolle.pdf

EEN EERSTE CONCEPTADVIES

Na uitvoerig onderzoek naar wat er leeft in de wijkgemeenten, een analyse van de kerkgebouwen en van het Kerkelijke Bureau en van vele gegevens heeft het projectteam een eerste conceptadvies gepresenteerd op de gemeenteavond van 4 oktober in de Jeruzalemkerk. Met oproep om daarop te reageren zodat we na weging van alle reacties het advies nog kunnen verbeteren. Doet u mee? Graag vóór 10 oktober. Lukt dat niet; reacties die vóór 16 oktober binnen komen kunnen nog worden meegenomen in de afwegingen die moeten leiden tot een definitief advies van het projectteam aan de Algemene Kerkenraad.

/conceptadvies/

CENTRALE GEMEENTEAVOND

 Donderdag 4 oktober 19.30 uur Jeruzalemkerk: Presentatie conceptadvies projectteam

Aanstaande donderdag staat een centrale gemeenteavond gepland. Het projectteam zal dan het concept advies presenteren. Dat voorziet in zeer ingrijpende maatregelen rond zowel de personele bezetting als het sluiten van kerkgebouwen. Tegelijkertijd wordt een proces voorgesteld om op een goede manier tot een anders vormgegeven vitale Protestantse Gemeente Zwolle te komen.
Het betreft een concept advies. Er is nu nog alle ruimte om op basis van uw meedenken het advies bij te stellen. Maak er gebruik van! Besluitvorming door de algemene kerkenraad staat voor eind oktober gepland.
Na een centrale presentatie en eerste vragenronde zullen de wijkkerkenraden met de eigen wijkgemeenteleden in afzonderlijke ruimten in gesprek gaan. WELKOM.

HET ‘SPOORBOEKJE’

Hieronder vindt u een overzicht met data van de traject wat we met Heilig Huisjes volgen: ons ‘spoorboekje’.

24 september                  Presentatie concept advies in AK

25 september                  Presentatie concept advies in CvK

26 september                  Centrale Ambtsdragersvergadering + WKR

Do 4 oktober                   Presentatie concept advies aan gemeente

23 oktober                       Presentatie advies in CvK

30 oktober                       Presentatie advies in AK + voorgenomen besluit

Do 8 november               Reguliere centrale ambtsdragersvergadering

Do 15 november             Kennen en horen gemeente

20 november                   CvK >> advies aan AK

26 november                   AK  definitief besluit

VAN START EN OP STOOM

Op 18 februari werd, na een aantal maanden voorbereiding, het project ‘Heilige Huisjes, ruimte voor het hart van de kerk’ gepresenteerd: In de meeste kerken werd het filmpje met een vlog van de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, Maarten Westerduin, vertoond. Verder werd aan elke kerkganger de flyer aangereikt met de eerste informatie over het project. Sindsdien is er al weer veel gebeurd. We nemen u graag even mee.

Organisatie

Gebouwen

Wijken

VLOG MAARTEN WESTERDUIN