Herbestemming

Herbestemming
Herbestemming van de Sionskerk is lastig. Dit komt door de complexe gebouwstructuur die weinig flexibiliteit heeft, de ligging in een monofunctionele woonwijk en de gedateerde en ‘kerkelijke’ uitstraling van het gebouw.
Mogelijk zijn delen afsplitsbaar. Dit is echter niet eenvoudig of voor de hand liggend in verband met de gebouwstructuur.

Verkoop aan een ander kerkgenootschap is de meest voor de hand liggende optie.
Ook een rouwcentrum is denkbaar, maar gezien de omvang niet direct voor de hand liggend. Wel zijn er voldoende voorzieningen en parkeerplaatsen.
Vanuit de gebouwstructuur is een school wellicht denkbaar, maar hiervoor zijn wel aanpassingen nodig en een verbetering van de uitstraling.

Maatschappelijke functies zijn, gezien de omvang in combinatie met andere functies, denkbaar.
Wonen ligt weliswaar vanuit de context voor de hand, maar zal lastig zijn gezien de architectuur en de omvang van het gebouw.
Een kantoorbestemming is mionder denkbaar, gezien de lastige bereikbaarheid en verstopte ligging in een woonwijk. Daarnaast is de marktvraag hiervoor beperkt.

Waardering herbestemming
+ kerk
+ maatschappelijk / school / rouwcentrum
– wonen
– kantoor

Herontwikkeling
Herontwikkeling tot woningbouw ligt voor de hand, gezien omgeving en beperkte architectonische waarde en aanpasbaarheid van het gebouw. Andere functies zijn vanuit de context minder goed denkbaar.

In het huidige bestemmingsplan zijn alleen bijzondere woonvormen toegestaan van maximaal een bouwlaag met zolder. Bij een herontwikkeling tot wonen zal de woningtypologie en stedenbouwkundige opzet nader moeten worden bepaald.

De opbrengstpotenties van de locatie zullen naar verwachting de grondwaarde minus de sloopkosten bedragen, maar zullen middels een taxatie moeten worden bepaald.

Wel geldt dat er iets groter volume teruggebouwd mag worden. Hierdoor is er, in vergelijking met de huidige complexe gebouwvorm, veel ruimtewinst te behalen.

Waardering herontwikkeling
+ efficiëntere bebouwing mogelijk
+ geschikt voor woningbouw