Herbestemming

Herbestemming
De Open Kring is geschikt voor verschillende herbestemmingen. Een mogelijke herbestemming van de Open Kring (dus zonder kerkelijk gebruik) vormt een nadere uitwerking van de mogelijkheden tot breder gebruik (zie eerder in dit rapport).

Voor de meeste buurtfuncties geldt, dat het ontbreken van een kerkelijke functie beperkt meerwaarde heeft. Deze meerwaarde is dat de kerkzaal een nieuwe functie kan krijgen en dat het complex altijd beschikbaar is. Daar staat echter tegenover dat er sprake is van een kerkzaal die slechts beperkt te verbouwen is.

Voor functies als sport en bedrijf is het gebouw te specifiek van karakter en te weinig aanpasbaar. Een woonfunctie is niet direct voor de hand liggend gezien de omvang en de gebouwstructuur. Dit geldt ook voor kantoren.

Een rouwcentrum is denkbaar en vraagt weinig aanpassingen.

Voor functies in de sfeer van horeca en detailhandel biedt een herbestemming wel extra mogelijkheden. Zo is het mogelijk om het Zonnehuis uit te breiden met een restaurantieve functie of kleine detailhandel. Wellicht is de exploitatie door een zorgondernemer interessant (dagbesteding o.i.d.). Hiervoor is echter wel sprake van een specifiek marktaanbod.

Waardering herbestemming
+ buurtcentrum (zorg)
– zonder kerkfunctie beperkte meerwaarde voor buurtfuncties
– wonen en kantoor
+ rouwcentrum
+ horeca en detailhandel

Herontwikkeling
Herontwikkeling van de Open Kring is niet logisch. De kerk is recent (2006) gebouwd en nog lang niet afgeschreven. Daarnaast heeft het gebouw een duurzaam (lange duur) karakter en herbestemmingsmogelijkheden. Dit is te danken aan de centrale ligging, grenzend aan een verzorgingstehuis en aan de ‘open’ en laagdrempelige uitstraling van het gebouw.

Om die redenen zijn de herontwikkelingsmogelijkheden niet verder onderzocht.

Waardering herontwikkeling
– niet logisch (recent bouwjaar, context)