Toekomstig gebruik

Uitbreiding aan de buitenzijde
Uitbreiding buiten de schil van het gebouw zijn mogelijk i.c.m. het Zonnehuis. HIervoor geldt echter dat er in de huidige situatie sprake is van een zorgvuldig ontworpen compositie met een specifieke gebouwstructuur.

De Open Kring is zeer geschikt voor zowel kerkelijk- als breder gebruik. Dit komt door de praktische indeling en de laagdrempelige uitstraling. De inrichting en voorzieningen zijn up-to-date en hebben een modern uiterlijk.

Interne aanpassingen
Interne aanpassing van het gedeelte zonder de kerkzaal zal weinig optimalisatie opleveren. Opsplitsing van de kerkzaal is niet mogelijk door de grote hoogte en de architectonische eenheid van het ensemble.

Conclusie
De kerk is zeer geschikt voor zowel kerkelijk- als breder gebruik. Er is weinig winst te behalen t.o.v. huidige situatie.

Breder gebruik
De kerkzaal en de zalen worden regelmatig gebruikt door het Zonnehuis, waarmee het verbonden is. Verhuur aan derden is er momenteel nauwelijks. Een intensiever gebruik is wel mogelijk.

De binnendoor verbinding met het Zonnenhuis biedt mogelijkheden voor een intensiever gebruik, niet alleen voor cursussen van het personeel maar ook voor activiteiten voor bewoners en aanverwante maatschappelijke en zorgfuncties (kapper, fysio, crea, café, maaltijden).

Daarnaast maakt de centrale ligging in de buurt het gebouw ook geschikt voor buurtfuncties. Een combinatie met zorg is gezien de context logisch.

Conclusie
De Open Kring is vanzelfsprekend geschikt voor een kerkelijk gebruik (i.c.m. het Zonnehuis). Breder gebruik door zowel het Zonnehuis als door derden is voorstelbaar. Buurtfuncties (mogelijk met focus zorg) zijn vanuit de context denkbaar.

Waardering breder gebruik
+ geschikt als buurtcentrum (zorg, i.c.m. Zonnehuis)
+ intensiever gebruik mogelijk
+ centrale ligging in wijk
+ binnendoor verbinding Zonnehuis