Exploitatie

Huidige situatie
De Adventskerk neemt een specieke plek in het geheel in. De PGZ huurt het kerkgebouw (deel van het totale gebouw) namelijk van de Stichting SIO. Zij betaalt hiervoor een huurbedrag per jaar. Dit bedrag is deels gerelateerd aan het feitelijk gebruik van enkele kleinere zalen en is inclusief buffetkosten. Facturatie vindt maandelijks plaats.

Eventuele verhuuropbrengsten en personele lasten komen voor rekening van SIO.

In het kader van voorliggend onderzoek komen de jaarlijkse laten en baten voor de Adventskerk dan ook op het volgende neer:

Kosten Bedrag
Bruto onderhoudskosten € 0
Energie en water € 0
Verzekering en belasting € 0
Overige kosten € 0
Huur € 54.270
Subtotaal € 54.270
Verhuuropbrengsten (incl. buffet) € 0
Totaal exploitatie (ex personeel) € 54.270
Gebouwgebonden salarissen € 0
Totaal exploitatie € 54.270

De verhouding tussen buffet en verhuur is ca. 20 / 80 (obv. factuur oktober 2017).

Financiële context:
De werkelijke situatie in relatie tot de PGZ is complexer. Zo moet de PGZ de jaarrekeningen en begrotingen goedkeuren. Ook is de PGZ uiteindelijk verantwoordelijk voor de exploitatieresultaten.