Toekomstig gebruik

Uitbreiding aan de buitenzijde
Uitbreidingen buiten het gebouw liggen gezien de monumentaliteit niet voor de hand, maar zijn volgens het bestemmingsplan wel mogelijk in de richting van De Molenhof. Uitbreidingen vragen vanwege de monumentaliteit, de gebouwstructuren en context (in aansluiting op Molenhof) om zorgvuldige inpassing.

Interne aanpassingen
De kerkzaal heeft weinig flexibiliteit en is ongeschikt voor breder gebruik. Interne aanpassingen van de kerkzaal zijn lastig, ook vanwege de gaafheid van het monumentale interieur.

Interne aanpassingen van het zalencentrum zijn vanwege de gaafheid en kwaliteit van het ontwerp nauwelijks gewenst. Aanpassingen zijn ook niet nodig, omdat er naar verwachting weinig optimalisatie te behalen is.

Wel zal een opknapbeurt van het zalencentrum de bruikbaarheid een aantrekkelijkheid vergroten. Uitgangspunt hierbij is behoud en herstel van de oorspronkelijke kwaliteiten van dit ontwerp van architect Duintjer (ook met name dagkapel).

Conclusie
De kerkzaal is geschikt voor kerkelijk gebruik, maar ongeschikt voor breder gebruik. Het zalencentrum is geschikt voor breder gebruik. Uitbreidingen en interne aanpassingen van het gehele complex liggen niet voor de hand, een opknapbeurt wel.

Breder gebruik
De kerkzaal is ongeschikt voor breder gebruik. Het zalencentrum is wel zeer geschikt. Een intensiever gebruik is mogelijk.

De kerk heeft een centrale ligging in de wijk en is gelegen nabij het groen. De toren is een belangrijk markeringspunt. Bij breder gebruik liggen wijkfuncties daarom voor de hand, zoals maatschappelijke functies. Daarnaast is een intensievere samenwerking met de naastgelegen scholen en voorzieningen denkbaar. De zalen zijn zeer geschikt voor onderwijs. Een opknapbeurt zal sterk bijdragen aan de aantrekkelijkheid en bruikbaarheid van het gebouw. Belangrijk is om daarbij de architectonische kwaliteiten van het ontwerp te behouden en te herstellen. Er is voldoende, gratis, parkeergelegenheid op eigen terrein.

Conclusie
Het gebouw is vanzelfsprekend geschikt voor kerkelijk gebruik. Het zalencentrum van de Jeruzalemkerk wordt doordeweeks vaak verhuurd aan derden. Een intensiever gebruik van het gebouw is mogelijk. Wijkfuncties en verhuur aan scholen zijn vanuit de context, de meest logische opties. Een opknapbeurt is gewenst.

Waardering breder gebruik
– kerkzaal ongeschikt
0 zalencentrum geschikt voor intensiever gebruik?
+ centrale ligging in wijk
+ geschikt als wijkcentrum (scholen)
+ parkeren op eigen terrein