Het kerkgebouw

Huidig gebouw
Het kerkgebouw bestaat eigenlijk uit drie onderdelen: het kerkgebouw, de voormalige pastorie en het (deels historische) zalencentrum.

De kerkzaal van de Oosterkerk ademt historie. Door de galerijen is een vrij intieme ruimte ontstaan die zowel geschikt is voor kleiner als groter publiek. De kerkzaal kenmerkt door een zorgvuldige vormgeving waarbij alle onderdelen (incl. meubilair) op elkaar zijn afgestemd. De ruimte is opvallend kleurrijk.

De preekstoel staat centraal in de ruimte: dat is typisch voor een Gereformeerde kerk uit die tijd.

Het podium is ruim en doordat er ruimte is voorin de kerk geschikt voor multifunctioneler gebruik (concerten ed).

Het gebouw heeft verspreid over meerdere gebouwdelen veel zalen en voorzieningen. Een ontmoetingshal verbindt de zalen en de kerkzaal met elkaar. Deze ontmoetingsruimte met aangrenzende zaal is praktisch en biedt veel mogelijkheden. Een nadeel is dat bij gebruik hiervan andere zalen moeilijk toegankelijk zijn.

De extra entree bij pastorie biedt mogelijkheden bij externe verhuur van de pastorie, maar is niet ideaal (er is namelijk geen zicht op vanuit de centrale hal).

Huidig gebruik
De kerk wordt zondags en doordeweeks gebruikt door de kerkelijke gemeente. Daarnaast is er vrij veel externe verhuur, met name door vaste huurders uit de omgeving.