Toekomstig gebruik

Uitbreiding aan de buitenzijde
Huidig gebouw is geschikt voor kerkelijk en breder gebruik. Uitbreidingen buiten de huidige gebouwschil passen niet in het bestemmingsplan en zijn, gezien het grondeigendom en de historische opbouw niet voor de hand liggend.

Interne aanpassingen
Interne aanpassingen van de kerkzaal zijn vanwege de rijksmonumentale waarde slechts beperkt denkbaar: de hoofdstructuur zal in stand moeten blijven.

Bij het zalencentrum zijn interne aanpassingen ten behoeve van kerkelijk- en/of breder gebruik denkbaar. Dat zal echter weinig winst opleveren, omdat de gebouwstructuur veel beperkingen heeft.

Wel is de afstoot van de pastorie (voor wonen) een optie. Dit legt wel veel meer druk op de overige gebruiksruimten. Belemmeringen hierbij zijn het ontbreken van buitenruimte en de benodigde bestemmingsplanwijziging.

De zalen en voorzieningen zijn veelal up-to-date, met uitzondering van de ruimten in de pastorie. Een opknapbeurt van de pastorie kan de verhuurbaarheid vergroten.

Conclusie
Weinig winst te behalen t.o.v. huidige situatie. Wel is evt. de pastorie af te splitsen, hoewel dit de bruikbaarheid onder druk zet.

Breder gebruik
Intensiever gebruik (door derden) is mogelijk. Er is hier in de agenda ruimte voor. Dit geldt met name voor de pastorie. Een opfrisbeurt van de pastorie zal bijdragen aan de aantrekkelijkheid ervan voor verhuur.

Een nadeel is, dat externe verhuur niet goed mogelijk is als de kerk + ontmoetingshal in gebruik zijn. Wellicht is de entree van de pastorie (als tweede ingang) beter te benutten.

De Oosterkerk heeft een gunstige ligging, aan de rand van de binnenstad. De kerk met toren is beeldbepalend voor de omgeving. Het is momenteel de enige kerk van de PG Zwolle in het centrum. Dat was vroeger anders.

Vanuit deze context liggen centrumfuncties voor de hand zoals maatschappelijke / culturele functies. Daarnaast is een intensiever gebruik door de naastgelegen scholen denkbaar.

Er is geen parkeergelegenheid op eigen terrein, wel voldoende (maar betaald) parkeren in de directe omgeving.

Conclusie
Het gebouw is geschikt voor kerkelijk gebruik. Het zalencentrum van de Oosterkerk wordt doordeweeks vaak verhuurd aan derden. Een intensiever gebruik is echter mogelijk. Dit geldt met name voor de pastorie. Centrumfuncties en verhuur aan scholen liggen voor de hand, gezien de context en de aard van het gebouw.

Waardering breder gebruik
+ geschikt voor centrumfuncties
+ gunstige ligging, rand binnenstad
+ intensiever gebruik mogelijk
– externe verhuur lastig bij gebruik kerk+hal