Bestemmingsplan

Het kerkgebouw valt in het bestemmingsplan ‘Stadshagen I’ (vastgesteld 30-09-2013).

Het perceel en het pand zijn bestemd voor:

  • maatschappelijke voorzieningen
    (gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen; bijzondere woonvormen; met daaraan ondergeschikt: wegen en paden; parkeervoorzieningen; openbare nutsvoorzieningen; infrastructurele voorzieningen; groenvoorzieningen; speelvoorzieningen; water;

(alleen bijzonder woonvormen zijn dus toegestaan.)

  • er ligt een royaal bouwvlak om het huidige complex, waarbinnen 50% mag worden bebouwd. Dit is in de huidige situatie ongeveer het geval.

(buiten de huidige schil dus geen uitbreidingen mogelijk)