Toekomstig gebruik

Uitbreiding aan de buitenzijde
Een ruime uitbreiding buiten de schil van het gebouw is mogelijk aan de zuidzijde (achter ronding kerkzaal). Dit zal echter wat complex zijn gezien de ovale gebouwstructuur. Gedeeltelijke sloop en nieuwbouw ligt dan meer van de hand en zal meer ruimtewinst opleveren.

De Gosen ten Klooster zalen functioneren als een zelfstandige eenheid binnen het gebouw en kunnen daardoor eenvoudig worden afgesplitst / afgestoten.

Interne aanpassingen
Interne aanpassingen zijn denkbaar, maar complex gezien de gebouwstructuur.

Conclusie
De kerk is geschikt voor kerkelijk en breder gebruik. Het zelfstandig zalendeel (GtK) op de begane grond is af te splitsen of los te verhuren. Gedeeltelijke sloop en nieuwbouw is denkbaar, gezien de uitbreidingsmogelijkheden.

Breder gebruik
Intensiever gebruik door derden is mogelijk. Er is hier in de agenda voldoende ruimte voor. Een deel van de zalen op de begane grond (GtK) is zelfstandig te verhuren.

Een belangrijk pluspunt van dit gebouw is de centrale ligging in de buurt naast winkels met een buurtfunctie. Westenholte functioneert nog steeds een beetje als een dorp i.p.v. als wijk van Zwolle.

Conclusie
De Stinskerk is geschikt voor kerkelijk gebruik en wordt beperkt verhuurd aan derden. Een intensiever gebruik is goed mogelijk. Buurtfuncties zijn gezien de centrale ligging in het ‘dorp’ voor de hand liggend.

Waardering breder gebruik
+ centrale ligging in buurt naast winkels
+ geschikt als buurtcentrum
+ intensiever gebruik mogelijk
+ GTK functioneert zelfstandig