Herbestemming

Herbestemming en herontwikkeling
Een mogelijke herbestemming van de Oosterkerk (dus zonder kerkelijk gebruik) vormt een nadere uitwerking van de mogelijkheden tot breder gebruik (zie eerder in dit rapport).

Gezien de rijksmonumentale status van het complex is een eventuele herontwikkeling (sloop-nieuwbouw) niet aan de orde en ook niet nader onderzocht.

Voor de meeste centrumfuncties als culturele, educatieve, sociaal-maatschappelijke, zakelijke en toeristische functies biedt het ontbreken van een kerkelijke functie beperkt meerwaarde. Deze meerwaarde is dat de kerkzaal een nieuwe functie kan krijgen en dat het complex altijd beschikbaar is. Daar staat echter tegenover dat er sprake is van een kerkzaal die slechts beperkt te verbouwen is. Het ontbreken van de religieuze functie vormt voor veel gebruikers een gevoelsmatige ‘tegenvaller’.

Voor functies als sport en bedrijf is het gebouw (als beschermd monument) te specifiek van karakter en te weinig aanpasbaar.

Dit geldt ook voor een woonfunctie. De aanpasbaarheid en de lichttoetreding scheppen behoorlijke beperkingen. Een optie is om de pastorie af te splitsen voor wonen. Het gebrek aan buitenruimte is hierbij wel een belemmering.

Voor functies in de sfeer van horeca en detailhandel biedt een herbestemming wel extra mogelijkheden. Zo is het mogelijk om een kleinschalig hotel, bed and breakfast of een hostel te vestigen.

Ten behoeve van zakelijk gebruik (congres, seminar e.d.) is het gebouw door haar vele ruimten goed geschikt. Eventueel is het denkbaar om het gebouw in delen en te verhuren aan kleine kantoren.

Ook voor een restaurant of detailhandel biedt het gebouw kansen. Hiervoor is echter een forse verbouwing noodzakelijk en moet er sprake zijn van een specifieke marktvraag.

Conclusie

De herbestemmingsmogelijkheden van de Oosterkerk zijn beperkt. De specifieke en beschermde gebouwvorm vereist een specifieke marktvraag en een flinke investering. De opbrengstpotentie van het gebouw is daarmee waarschijnlijk beperkter.

Vanwege de ligging van het gebouw zijn de functionele mogelijkheden echter weer groter.

Waardering herbestemming
+ centrumfuncties (cultuur, educatie, soc. maatschappelijk, zakelijk, toeristisch
– sport en bedrijf
– wonen (wel event. pastorie)
+ horeca en detailhandel
Waardering herontwikkeling
– n.v.t., rijksmonument