Bestemmingsplan

Het kerkgebouw valt in het bestemmingsplan ‘Aa-landen’ (vastgesteld 21-11-2016).

Het perceel en het pand zijn bestemd voor:

  • maatschappelijke voorzieningen
    (gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen; bijzondere woonvormen; met daaraan ondergeschikt: wegen en paden; parkeervoorzieningen; openbare nutsvoorzieningen; infrastructurele voorzieningen; groenvoorzieningen; speelvoorzieningen; water;

(alleen bijzondere woonvormen zijn dus toegestaan.)

  • er ligt een bouwvlak grofweg om de huidige contour van het kerkgebouw.

(buiten de huidige schil dus eigenlijk geen uitbreidingen mogelijk)