Herbestemming

Herbestemming en herontwikkeling
Bij het onderzoeken van een mogelijke herbestemming van de Jeruzalemkerk is het goed onderscheid te maken tussen de kerkzaal en het zalencentrum.

Gezien de status van het complex als gemeentelijk monument is een eventuele herontwikkeling (sloop-nieuwbouw) niet zomaar aan de orde en ook niet nader onderzocht.

Voor herbestemming geldt, in navolging van de uitwerking van breder gebruik, dat een wijkcentrum met een breed maatschappelijk karakter het meest passen bij het gebouw en de context. Ook een onderwijsfunctie is gezien de inrichting van de zalen en het aanbod in de omgeving logisch.

Het ontbreken van een kerkelijke functie zal voor de meeste functies geen voordeel opleveren (behalve ruimte in de agenda). Het vinden van een andere functie voor de kerkzaal dan een kerkelijke zal namelijk lastig zijn. Eventueel is een culturele functie denkbaar, in combinatie het zalencentrum. Daarvoor zijn wel fors veel aanpassingen vereist (lichter, opener, podium, meer vrije ruimte, flexibelere inrichting, etc.) die de beschermde status onder druk zetten.

Voor het zalencentrum zijn wellicht ook de functies wonen en kantoor mogelijk.

Wonen in de kerkzaal zal lastig zijn gezien de daglichttoetreding en hoogte. Wonen is in een specifieke vorm, door de geringe diepte, mogelijk in het zalencentrum.

De keuze voor kantoren is gezien de omgeving en de parkeergelegenheid logisch, maar het is de vraag of het gezien de marktomstandigheden reëel is.

Detailhandel ligt gezien de context en de gebouwvorm niet voor de hand. Een herbestemming tot horecafunctie is door de omvang en de specifieke gebouwvorm van het complex waarschijnlijk niet exploitabel te krijgen. Horeca is wel goed denkbaar op kleine schaal, buurtniveau, in het zalencentrum.

Conclusie
De kerkzaal heeft weinig herbestemmingsmogelijkheden. De specifieke en beschermde gebouwvorm vraagt om een specifieke marktvraag en een forse investering.

Het zalencentrum is veel geschikter voor herbestemming, maar de vervlechting met de kerkzaal kan beperkend werken.

Waardering herbestemming
+ breed maatschappelijk
+ educatie (m.u.v. kerkzaal)
0 wonen en kantoor (m.u.v. kerkzaal)
+ horeca en detailhandel (kleinschalig)
Waardering herontwikkeling
– n.v.t., gemeentelijk monument