Exploitatie

Huidige situatie
In de huidige situatie zijn de jaarlijkse laten en baten voor de Open Kring in hoofdlijnen als volgt opgebouwd / geraamd:

Kosten Bedrag
Bruto onderhoudskosten € 8.966
Energie en water € 5.000
Verzekering en belasting € 1.536
Overige kosten € 497
Subtotaal € 15.999
Verhuuropbrengsten (incl. buffet) € 5.847
Totaal exploitatie (ex personeel) € 10.152
Gebouwgebonden salarissen € 1.500
Totaal exploitatie € 11.652

Genoemde cijfers zijn in principe afkomstig uit de jaarrekeningen 2015 en 2016 en de recent vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen.

De genoemde bedragen zijn overgenomen uit documenten die door het College akkoord zijn bevonden. Voortschrijdend inzicht, incidentele wijzigingen of veranderingen, dan wel actuele bedragen zijn derhalve (nog) niet overgenomen.