Herbestemming

Herbestemming
Bij herbestemming komt de door de wijkgemeente gehuurde ruimte (gedeeltelijk) vrij. Deze maakt onderdeel uit van zalencentrum SIO en kan in die context opnieuw worden gebruikt. Een uitbreiding van het activiteitenaanbod van wijkcentrum SIO is een logische eerste optie.

Het deel dat gebruikt wordt door de kerk heeft een eigen ingang en kan daarom ook worden verkocht als zelfstandige ruimte. Dit is wel afhankelijk van afspraken met SIO.

De Adventskerk is een goed her te bestemmen kerk. Dit heeft te maken met de nabijheid van een wijkcentrum, ruime parkeergelegenheid en het multifunctionele karakter van het gebouw (niet per se kerkelijk).

Vanuit de context is wonen of een gemeenschapsfunctie zeer logisch. Voor iedere herbestemming, maar zeker voor wonen, geldt dat een ingrijpende verbouwing nodig is. Denkbare gemeenschapsfuncties zijn: school, theater, maatschappelijke organisaties, rouwcentrum. De vraag is wel of hier markt voor is.

Ook een kantoorfunctie is denkbaar na aanpassingen, maar ook hiervan is het de vraag of er markt voor is.

Horeca ligt niet voor de hand, omdat er veel concurrentie is van het wijkcentrum. Een restaurant zou wel kunnen, maar is afhankelijk van een specifieke marktvraag.

Waardering herbestemming
+ wijkcentrum (uitbreiding SIO)
+ gemeenschapsfuncties (theater, school, maatschappelijk, rouwcentrum, restaurant)
– wonen
– kantoor

Herontwikkeling
Bij het onderzoeken van herontwikkelingsmogelijkheden is de eigendomssituatie van de Adventskerk buiten beschouwing gelaten.

Grofweg zijn er twee opties:

  1. Sloop van achterste deel van het complex waar de kerkzaal zich bevindt en onderzoeken wat dat kan opleveren.
  2. Sloop van het gehele gebouw. Dit is echter gezien de eigendomssituatie minder voor de hand liggend.

Wonen is gezien de context het meest voor de hand liggend. Bij gedeeltelijke sloop is de aanwezigheid van het wijkcentrum wel een complicerende factor. Bij herontwikkeling zou de woningtypologie nader moeten worden bepaald en is een bestemmingswijzigiging nodig.

Bij gedeeltelijke herontwikkeling ligt een gemeenschapsfunctie meer voor de hand. Een herontwikkeling kan een groter en meer efficiënter en meer functie-specifiek gebouw opleveren, maar de economische haalbaarheid hiervan lijkt beperkt. Dit geldt eveneens voor een gehele herontwikkeling tot gemeenschapsfunctie.

De opbrengstpotenties van de locatie zullen naar verwachting de grondwaarde minus de sloopkosten bedragen, maar zullen middels een taxatie moeten worden bepaald. Wel geldt dat er een groter volume teruggebouwd mag worden en dat er, in vergelijking met de huidige complexe gebouwvorm, veel ruimte winst te behalen is.

Waardering herontwikkeling
– gedeeltelijk (gemeenschapsfunctie): weinig optimalisatie mogelijk
+ geheel: wonen