ORGANISATIE

Wie: Projectteam en organisatie

De PGZ heeft de hulp ingeroepen van professionals op het gebied van projectleiding en gemeenteopbouw, gebruik van kerkgebouwen en communicatie. Ze hebben de opdracht gekregen om, samen met de wijken, een advies over de noodzakelijke bezuinigingen voor te bereiden op basis waarvan de Algemene Kerkenraad (AK) een besluit kan nemen.

We noemden al de Algemene Kerkenraad die, in samenspraak met het college van kerkrentmeester, de projecteigenaar is en uiteindelijke ook de knoop moet doorhakken. Vanuit de Algemene Kerkenraad nemen voorzitter Maarten Westerduin, scriba Sytze de Boer en Henk van der Sar, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, deel aan de maandelijkse stuurgroepvergadering. Verder neemt Jan Boer van KERKVITAAL gemeenteadvies en -begeleiding’,  door de Algemene Kerkenraad gevraagd het proces te ontwerpen en het project te leiden, deel aan deze stuurgroepvergaderingen.

Bij het samenstellen van de wijkwerkgroepen is de wijkkerkenraad gevraagd een voorzitter te benoemen die ook deel uit gaat maken van het projectteam. Dit projectteam is niet alleen belangrijk voor een stukje coördinatie rond de wijkwerkgroepen, maar zal straks ook een belangrijke rol spelen in het uitwerken van scenario’s die moeten leiden tot ‘50% voor het pastoraat’. Het projectteam, waarin dus alle wijkgemeenten vertegenwoordigd zijn, zal ook een advies opstellen voor de Algemene Kerkenraad voor de te nemen besluiten. Zoals in de planning te zien zal dat rond de zomer plaats moeten vinden. We hopen dat we daarbij het hoofd koel en het hart warm kunnen houden. Projectleider Jan Boer is voorzitter van het projectteam.

Bernhard Vosselman, ook van KERKVITAAL gemeenteadvies en -begeleiding, neemt de begeleiding van de wijkwerkgroepen voor zijn rekening.
Alwin Kaashoek van KAAder kerkadvies is verantwoordelijk voor de gebouweninventarisatie en zal ook meedenken op projectteamniveau. En de vormgeving van deze site en andere communicatiemiddelen hebt u te danken aan Richard Hofsink van communicatiebureau bldsprk.