Toekomstig gebruik

Uitbreiding aan de buitenzijde
Uitbreidingen zijn beperkt mogelijk, maar zullen gezien de bestaande hoekige gebouwstructuur en het grondeigendom relatief weinig winst opleveren. Alleen aan de oostzijde is er ruimte voor een wat grotere uitbreiding.

De Adventskerk vormt een zelfstandig onderdeel van wijkcentrum SIO met een eigen ingang. Het bouwdeel kan daarom eventueel worden afgestoten als zelfstandige ruimte.
Het gebouw is geschikt voor zowel kerkelijk als breder gebruik door de context en uitstraling (niet specifiek kerkelijk).

Interne aanpassingen
Interne aanpassingen zijn denkbaar, maar de gebouwstructuur en de wisselende verdiepingshoogten zijn beperkend.
De kerkzaal is redelijk multifunctioneel inzetbaar (bijv. als theaterzaal of congreszaal). Een facelift zou de mogelijkheden voor breder gebruik vergroten.

Conclusie
De kerkzaal is geschikt voor kerkelijk gebruik en breder gebruik. Het multifunctioneel maken van de kerkzaal vergroot de mogelijkheden enigszins. Uitbreiding van het gebouw levert weinig winst op.

Breder gebruik
De Adventskerk vormt één gebouw met het wijkcentrum. Van buiten is het onderscheid tussen beide delen nauwelijks te zien. De kerk heeft daardoor geen (eigen) kerkelijke uitstraling, wat kan bijdragen aan extern gebruik.

De kerkzaal heeft een eigen entree en kan daardoor ook zelfstandig verhuurd worden. Wel is er sprake van gemeenschappelijk voorzieningen (keuken en toiletten) met SIO.
Bij breder gebruik ligt een intensiever gebruik door (de activiteiten van) wijkcentrum SIO voor de hand.

Door de stoelen is de kerkzaal flexibel te gebruiken. De ruimte wordt meer breder geschikt (als theaterzaal of congrescentrum of beurshal) als het liturgisch centrum verrijdbaar wordt en er meer technische voorzieningen worden aangebracht (verlichting, geluid, multimedia).

Conclusie
Een intensiever gebruik is goed mogelijk. Een invulling door SIO met wijkfuncties ligt het meest voor de hand. De kerkzaal leent zich goed als theater, beurshal of congresruimte.

Waardering  breder gebruik
+  geen ‘kerkelijke’ uitstraling 

+  intensiever gebruik mogelijk

+  geschikt als wijkcentrum (i.c.m. SIO)

 opbrengst verhuur naar SIO

+  parkeergelegenheid