Historie | monumentaliteit

De Oosterkerk is een Rijksmonument. De kerk werd in 1888 gebouwd naar ontwerp van de architecten J.W. en C.W. Meijer.

Gevels
De gevels van de kerk kregen in navolging van andere Gereformeerde kerken uit die tijd een eclectisch uiterlijk. Kenmerkend is de aandacht die aan de voorgevel werd besteed. Zo werden de ingangspartij en de ramen verbijzonderd met decoratie of pleiserwerk en werden de dakranden gedecoreerd opklimmende friezen. Doorgaans werden de Gereformeerde kerken voorzien van een ingebouwde toren of dakruiter, zo ook hier.

Historie | monumentaliteit

Interieur
Het interieur kreeg een uiterste sobere uitstraling. De preekstoel stond centraal, het draaide in de gereformeerde eredienst immers om het Woord. In 2011 kreeg de kerk een gedachtenishoek naar ontwerp van liturgisch vormgever Pim van Dijk. In de hoek bevindt zich ook een glaskunstwerk van Annemiek Punt.

Monumentenbeschijving (RCE)
DOLEANTIE-KERK, opgetrokken in 1888 in eclectische trant; architecten: J.W. en C.W.Meijer. Zes traveeën tellend bakstenen gebouw onder pannen gedekt zadeldak. Het exterieur is uitgerust met rondboogvensters, liggende en klimmende rondboogfriezen en twee ingangspartijen bekroond door geprofileerde ezelsrug; de hoofdingang wordt benadrukt door een torenpartij in renaissancistische vormen; bekroning door ingesnoerd naaldspits. Inwendig wordt het gebouw in drie beuken verdeeld door een op gietijzeren zuiltjes rustende drievierde omlopende galerij, waarop ook het in 1890 door de Firma Proper te Kampen gebouwde orgel een plaats vindt. Het middenschip wordt gedekt door een tongewelf; de zijschepen door vlakke zolderingen. Houten preekstoel in neo-renaissance-stijl, lampen, luchters en overig meubilair dateren uit de bouwtijd.