Omgeving

Omgeving
De wijk Westenholte is van oorsprong een agrarische nederzetting, die zich vanaf de negentiende eeuw tot een dorp ontwikkelde. De meeste bebouwing bevond zich langs de Zalkerdijk.

De kerk bevindt zich in de buurt Stins. Westenholte Stins is opgebouwd uit diverse woonerven die overwegend in de jaren 70 van de vorige eeuw zijn gebouwd. Alle straten zijn vernoemd naar planten en kruiden en liggen op alfabetische volgorde van noord naar zuid. Hierdoor heeft de wijk een vrij organisch, maar ook onoverzichtelijke structuur. De toegangsweg, Westenholtenweg, is een oud lint. De bijzondere functies in de wijk, waaronder de kerk, bevinden zich ook hieraan.

Gebouw
De kerk bevindt zich in het ‘dorpscentrum’ (het Petuniaplein) met winkels en bovenwoningen, een bank, een kerk (Stinskerk) en een supermarkt. De ingang van de kerk ligt aan het plein, al is dat door de grote bomen nauwelijks te zien vanaf het plein. Het gebouw onderscheidt zich in schaal en vormgeving van de omgeving. Het gebouw oogt gesloten.

Functies omgeving
Functioneel gezien bestaat de omgeving voornamelijk uit woningen aan een woonerf. De kerk maakt onderdeel uit van een dorpscentrum met wijkvoorzieningen.

Parkeren
Op eigen terrein bevindt zich een aantal parkeerplaatsen. Daarnaast is er voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving.