Omgeving

Omgeving
De Adventskerk maakt onderdeel uit van de wijk Ittersum in Zwolle-Zuid. Het wijkje rond de kerk is in de jaren 60 van de vorige eeuw ontwikkeld, de rest in de jaren 80. De kerk ligt vlakbij de Nieuwe Deventerweg, een oude verbindingsweg tussen Zwolle en Deventer met lintbebouwing. Het deel ten noorden van de kerk, tussen spoorbocht en Nieuwe Deventerweg, is grotendeels onbebouwd gebleven.

Functioneel gezien bestaat de omgeving voornamelijk uit woningen. Het type woningen verschilt (bungalow, twee-onder-een-kap, rijtjeshuizen) maar het zijn alle grondgebonden woningen. De buurt heeft een groene opzet met grote tuinen.

Gebouw
Het kerkgebouw heeft een wat vreemde ligging tussen de woningen aan de rand van het plein. Alleen het Talmaplein voor de kerk benadrukt enigzins de bijzondere functie. Door het vele groen en de geringe hoogte heeft het gebouw een wat verscholen ligging. Het gebouw is daardoor niet beeldbepalend voor de omgeving.

De kerk zit samen met het wijkcentrum SIO onder één dak. Hier past de functie van de kerk prima bij, ook in het geval van een uitbreiding van (het gebruik van) het gebouw.

Functies omgeving
De voorzieningen van de wijk zijn geclusterd en bevinden zich op enige afstand van de kerk, aan de Oldeneelallee. Hier bevindt zich naast het winkelcentrum van Zwolle-Zuid ook een basischool, sporthal, sportvelden en een kerk (Zuiderhof).

Parkeren
Het Talmaplein voor de kerk heeft een ruime parkeerplaats. Verder is er voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.